Naše služby

Broker Investment, s.r.o. je nezávislá poradenská společnost, která poskytuje výhradně poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti investic a investičních nástrojů. Broker Investment spolupracuje s vybranými investičními institucemi a poskytuje tak široké portfolio investičních produktů.

Zprostředkování investičních nástrojů

Pravidelné investice

Pravidelné investování slouží k postupné akumulaci kapitálu při dlouhodobém investičním horizontu. Hlavní výhodu pravidelného investování představuje tzv. Cost-Average Effect. Prostřednictvím pravidelných vkladů (jako např. spořící plány) dosáhne vkladatel toho, že při klesajících kurzech získá více podílů fondu a při rostoucích kurzech méně. Tímto dosáhne vkladatel při dlouhodobém spořícím plánu výhodnou průměrnou cenu pro jednotlivé podíly fondu: při nízkých cenách se nakupuje relativně hodně podílů a při vysokých cenách relativně málo podílů. „Cost-Average Effect“ je o to větší, čím déle trvá vkládání a čím jsou větší výkyvy cen.

Pro pravidelné investování jsou nejvhodnější podílové fondy. Populární jsou dnes tzv. life-cycle programy, ve kterých s blížícím se koncem investičního horizontu automaticky dochází k postupnému převádění akciové složky do dluhopisové.

Dle rizikového profilu klienta vybíráme produkty konzervativní s cílem zhodnocení kolem 5 % ročně i produkty velmi dynamické s cílovým zhodnocením nad 10 % ročně.Přijímání a předávání pokynů pro nákup a prodej

pravidelná individuální doporučení klientovi, do čeho výhodně investovat dle aktuální situace na trzích.

Podílové fondy

zprostředkujeme výhodný nákup podílových listů u renomovaných správců podílových či indexových fondů.

Termínované vklady

zprostředkujeme založení bankovního vkladu u bank s nejvyšším výnosem a nulovým rizikem investice.

Fond kvalifikovaných investorů

Pro zkušené investory s větším objemem investovaného kapitálu zprostředkujeme investice do speciálních fondů kvalifikovaných investorů s velmi flexibilní investiční strategií, minimálními administrativními nároky a výrazně nižší daňovou zátěží, než je aplikována u klasických podílových fondů.