Váš investiční poradce

Poradíme Vám jak správně a bezpečně zhodnotit vaše peníze a do čeho investovat

Kdo jsme?Naše služby

Zprostředkování investičních nástrojů

Pravidelné investice

Pravidelné investování slouží k postupné akumulaci kapitálu při dlouhodobém investičním horizontu. Hlavní výhodu pravidelného investování představuje tzv. Cost-Average Effect. Prostřednictvím pravidelných vkladů (jako např. spořící plány) dosáhne vkladatel toho, že při klesajících kurzech získá více podílů fondu a při rostoucích kurzech méně. Tímto dosáhne vkladatel při dlouhodobém spořícím plánu výhodnou průměrnou cenu pro jednotlivé podíly fondu: při nízkých cenách se nakupuje relativně hodně podílů a při vysokých cenách relativně málo podílů. „Cost-Average Effect“ je o to větší, čím déle trvá vkládání a čím jsou větší výkyvy cen.

Pro pravidelné investování jsou nejvhodnější podílové fondy. Populární jsou dnes tzv. life-cycle programy, ve kterých s blížícím se koncem investičního horizontu automaticky dochází k postupnému převádění akciové složky do dluhopisové.

Dle rizikového profilu klienta vybíráme produkty konzervativní s cílem zhodnocení kolem 5 % ročně i produkty velmi dynamické s cílovým zhodnocením nad 10 % ročně.Přijímání a předávání pokynů pro nákup a prodej

pravidelná individuální doporučení klientovi, do čeho výhodně investovat dle aktuální situace na trzích.

Podílové fondy

zprostředkujeme výhodný nákup podílových listů u renomovaných správců podílových či indexových fondů.

Termínované vklady

zprostředkujeme založení bankovního vkladu u bank s nejvyšším výnosem a nulovým rizikem investice.

Individuální
odborné konzultace

Odborné poradenství dle potřeb a požadavků klienta, např. změny v investičním portfoliu, konzultace ohledně konkrétního investičního záměru klienta, dotazy ke konkrétnímu investičnímu nástroji apod.
Další informace

Obchodování s ETFSeriózní obchodníci potřebují seriózní nástroje

Díky naší obchodní platformě budete mít přístup k jedněm z nejlepších nástrojů aktivního obchodníka, včetně technických analytických nástrojů světové úrovně, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly odhalit potenciál obchodování s akciemi online

Obchodníkům poskytujeme přímý přístup k světovým akciovým trhům, stejně jako možnost zajišťovat a / nebo diverzifikovat portfolio akcií s mnoha dalšími třídami aktiv, a to vše z jednoho obchodního účtu. Kromě více než 14 500 akcií můžete obchodovat i s dalšími typy aktiv.

Investiční fondyDo otevřených se dostane každý. Máte k dispozici více než
1 000 000 Kč? Pak je tato příležitost pro Vás.

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Investice do dluhopisůProstudujte informace, které nemá ani 0,01% investorů v ČR.

Podle zákona je dluhopis cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni jeho splatnosti a vyplacení výnosů z něho plynoucích k předem určeným datům. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za podmínek daných při emisi dluhopisu. Emitent se právně zavazuje vyplácet kuponový výnos a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Kuponové výnosy jsou obvykle splatné v ročních nebo půlročních intervalech od data emise. Dluhopisy se vydávají se splatností i několik desítek let (u nás zatím do 15 let).

Další informace

Plaťte jen za výsledkyPoradíme Vám jak správně a bezpečně zhodnotit vaše peníze a do čeho investovat

Váš zisk = naše motivace

Naše odměna za poskytování investičního poradenství je odvozena pouze z podílu na Vašem zisku.

Návrh investice

Investiční nástroje pro pasivní držení Vám navrhneme zcela ZDARMA!

Umíme akcie, fondy i banky

Výhodně zprostředkujeme investice do podílových fondů či akcií, produkty pravidelného investování či bankovní vklady.