Produkty s pevným výnosem

Vzhledem k tomu, že zdroje cen dluhopisů jsou získávány od více dodavatelů, mohou investoři obchodovat produkty s pevnými výnosy na úzkých spreadech.
Kdo jsme?

Investice do dluhopisůProstudujte informace, které nemá ani 0,01% investorů v ČR.

Podle zákona je dluhopis cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni jeho splatnosti a vyplacení výnosů z něho plynoucích k předem určeným datům. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za podmínek daných při emisi dluhopisu. Emitent se právně zavazuje vyplácet kuponový výnos a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Kuponové výnosy jsou obvykle splatné v ročních nebo půlročních intervalech od data emise. Dluhopisy se vydávají se splatností i několik desítek let (u nás zatím do 15 let).

Pokladniční poukázky a dluhopisy si můžete vybrat z desítek tisíc globálních korporátních dluhopisů a z více než milionu amerických komunálních emisí.

Broker Investment nabízí velké spektrum dluhopisů s pevným výnosem, které splňují vaše obchodní potřeby. Obchodujte s korporátními, komunálními nebo státními dluhopisy z jednoho účt

Broker Investmnent nabízí přímý přístup na trh s více než 38 000 amerických, kanadských a evropských firemních dluhopisů, amerických státních dluhopisů, 1,4 milionu amerických komunálních dluhopisů a více než 1900 amerických státních dluhopisů v Asii a Evropě a státních dluhopisů denominovaných v eurech. A to vše z jednoho účtu.

Plaťte jen za výsledkyPoradíme Vám jak správně a bezpečně zhodnotit vaše peníze a do čeho investovat

Váš zisk = naše motivace

Naše odměna za poskytování investičního poradenství je odvozena pouze z podílu na Vašem zisku.

Návrh investice

Investiční nástroje pro pasivní držení Vám navrhneme zcela ZDARMA!

Umíme akcie, fondy i banky

Výhodně zprostředkujeme investice do podílových fondů či akcií, produkty pravidelného investování či bankovní vklady.